Dezvoltarea activității secției de finisaj în cadrul ART PAPEL GROUP SRL prin achiziția de echipamente performante

Numele beneficiarului: Art Papel Group SRL
Codul MySMIS al proiectului: 136898

Scopul proiectului/Obiectivul general al proiectului: Proiectul a avut ca obiectiv îmbunatațirea competitivității economice a societății prin dezvoltare tehnologică avansată care să asigure creșterea productivității muncii și consolidarea poziției pe piață, prin achiziția de echipamente performante de finisaj în domeniul tipăriturilor, software CRM, software design Adobe și Corel Draw, respectiv obținerea unor certificari ISO de management, mediu și securitatea muncii și promovarea în cadrul unui târg internațional.
Obiectivele specifice ale proiectului: Creșterea capacității de producție prin achiziționarea de echipamente de finisaj performante care consolidează poziția societății pe piață. Pe langa acestea, s-a urmărit implementarea unor măsuri de internaționalizare, repectiv participarea la un târg internațional de profil. Implementarea a presupus și obținerea unei serii de certificări: ISO 9001, 14001, 45001. Implementarea proiectului de față a vizat creșterea calității produsului, scăderea timpilor de lucru, scăderea deșeurilor asociate și a consumurilor energetice.
Creșterea cantitativă și calitativă a resurselor umane, prin crearea a 2 locuri noi de muncă, precum și adaptarea competențelor personalului la noile tehnologii utilizate.
Rezultatele proiectului: S-au achizitionat echipamente specifice domeniului vizat: Mașină de pliat și lipit hârtii și cartoane, mașină de lipit ferestre, linie de decupat digital, presă de balotat deșeuri, stație grafică, stație de ofertare/gestiune, pachet conectivitate, sistem de iluminat cu LED, software CRM, software Adobe Creative Cloud, Software Corel Draw. S-au obținut certificări ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.
Data semnării contractului de finanțare: 23.03.2021
Perioada de implementare a proiectului: 22.03.2020 până la 31.12.2021
Valoarea totală a contractului de finanțare: 3.669.680,47 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.261.952,83 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 222.697,55 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 1.484.650,38 lei
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro.